Децата са смисълът на живота ни. Винаги трябва да се вслушваме в тях, да ги подкрепяме и да се стараем да ги разбираме. От тях винаги можем да се учим и макар, че те са тези, които се опитват да ни подражават, то обратното също е препоръчително понякога!

Read More