„…Ами, сватбата, Райне, е просто една метафора… символ на градежа. Защото в живота първо ти дават, а ти ако си умен вземаш… после с наученото създаваш и ти на свой ред.. .и най-подир трябва да започнеш и ти да даваш…, а ако във всичката тая работа няма любов, значи си живял на пусто. Бил си един себелюбец.“
 
„За сватбите“, Камен Донев
 
 

Read More