ТРУДНО Е ВСЯКО НАЧАЛО…

Петък, 13 март, 2020 г – в България е обявено извънредно положение. С извънредното положение се въведоха редица ограничителни мерки. Затворени бяха магазините в големите търговски обекти. Гражданите са насърчавани да работят от вкъщи. Обявена е ваканция на детските градини, училищата и университетите. Наред с останалите рестрикции бяха въведени и ограниченители мерки за движение по междуградските пътища. От скоро вече и разходките в парковете са наказуеми, Врагът, макар и невидим, вече взима своите жертви.

Read More